PRIVACYVERKLARING VAN WESTLAND BEAUTY


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Westland Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Westland Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan Westland Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Westland Beauty
Verdilaan 1D
2671VW Naaldwijk
06-14960054
KVK nummer: 66991137

De salon is bereikbaar via renate@westlandbeauty.nl of 06-14960054

2. Welke gegevens verwerkt Westland Beauty en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)
c) Telefoonnummer, e-mailadres.
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor– en na-foto’s

2.2 Westland Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Westland Beauty
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na-foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na-foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Westland Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Westland Beauty toe te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Westland Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Westland Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Westland Beauty gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkerovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Westland Beauty kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Westland Beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Westland Beauty.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Westland Beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Westland Beauty via renate@westlandbeauty.nl of 06-14960054

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.